Kilka słów o mnie

Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, skupienie I modlitwa, radość macierzyństwa i zachwyt nad warsztatem ikonograficznym jest pasją tworzenia i drogą mojej podróży przez życie. Poprzez ikonę, która jest modlitewnym spotkaniem ku przyszłości , przekazuję każdemu dobre myśli, błogosławieństwa i ofiarowuję cząstkę mego życia na pamiątkę spotkania tu i teraz. Na starych dwustuletnich deskach , z kanonem malarskim w warsztacie , ze słowem pisanym i chórem cerkiewnym w głowie rozciągam w czasie tę opowieść ewangelijną z wiarą, że dobro i prawda zwyciężają. Ikony pojawiły się w odpowiedzi na słowa św. Jana : „Chrystus jest w swoim człowieczeństwie ikoną Boga…”. „To co Ewangelia głosi poprzez słowo, to ikona zwiastuje nam i uobecnia przez barwy „ (Sobór 860 roku).

Ikona

pojawiła się w odpowiedzi na poznanie Św. Mikołaja Biskupa z Myry – bliskiego sercu Patrona dzieci. „Ikona to wyobrażone kolorami Imię Boga” – tak pięknie powiedział Paweł Floreński (XX w. Rosja). Zachwycające piękno architektury cerkiewnej i umiłowanie historii, nierozerwalne połączenie cerkwi z ikoną, napędza ciekawość i głód poznania duchowej strony życia ludzkiego. Ikony to moje okienka do nieba, przez które codziennie płyną nasze modlitwy, podziękowania i prośby.

Malarstwo

impresjonistyczne rozpoczęło moją artystyczną drogę. Od szkiców ołówkiem, akwarelowych wprawek , martwej natury do akrylowych płócien pejzażowych. Dotykam tam piękna otaczającej przyrody, nietkniętych ludzką stopą przestrzeni, ciszy i bezpieczeństwa. Dotykam płótna dla urokliwych miejsc, zarówno tych polskich, swojskich jak również tych poznanych podczas podróży po Europie. Impresje to moje okna na świat, przez które spogląda bezmiar spokoju i bezpieczeństwa. Fotografia to moja trzecia miłość artystyczna, najmłodsza , troszkę niedopieszczona ale ambitna. Stale szukam czasu aby okiem aparatu zatrzymać uciekające chwile i ginące piękno tej Ziemi. Wszystko co wychodzi z serca i ręki ludzkiej a przepełnione jest dobrem i ciepłem nie ma ceny ale ma za to wartość wieczną .

Copyright 2018 IKONYINGA . All rights reserved. Made with acwave.pl & HSC Design