Inga Marczyńska

IKONA MOJA MODLITWA NA DESCE MALOWANA

Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, skupienie i modlitwa, zachwyt nad warsztatem ikonograficznym i malarstwem sakralnym jest źródłem tworzenia i drogą mojej podróży przez życie.

Kilka słów o mnie

Moją drogę artystyczną rozpoczęłam ponad 20 lat temu. W moje rodzinie sztuka, malarstwo i muzykowanie obecne są od pokoleń. Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, skupienie, modlitwa i zachwyt nad warsztatem malarstwa sakralnego jest źródłem tworzenia i drogą mojej podróży przez życie. Zachwycające piękno ikonografii i architektury cerkiewnej , subtelne freski synagog i wspaniały symbolika macew, napędzają ciekawość i głód poznania duchowej strony życia ludzkiego. Malarstwo impresjonistyczne rozpoczęło moją artystyczną drogę. Dotykam tam piękna otaczającej przyrody, nietkniętych ludzką stopą przestrzeni, ciszy i bezpieczeństwa. Fotografia to najmłodsza moja miłość artystyczna. Stale szukam czasu, by okiem aparatu zatrzymać uciekające chwile, piękno i dziedzictwo historyczne tego świata. Podczas wielu charytatywnych koncertów przekazuję swoje ikony na aukcje i pomoc potrzebującym. Moje ikony znajdują się we Włoszech, w Szwecji, Anglii, USA, Niemczech i w Polsce. Prowadzę warsztaty ikonografii dla dzieci i całych rodzin a także warsztaty sztuki i kultury żydowskiej. Opiekuję się starymi cmentarzami i mogiłami żydowskimi.
Zapraszam do

Kontaktu

Kontakt

Tel: 505 778 457

Email: inga1000@op.pl

Copyright 2018 IKONYINGA . All rights reserved. Made with acwave.pl & HSC Design